Der findes mange forskellige kropsterapier, der typisk har det tilfælles at de arbejder med sammenhængen mellem krop, tanker, følelser og kropsfornemmelser. Jeg er uddannet i Rosenmetoden, TRE – Traume forløsende øvelser og bevægelsesformen; Nia.

Derudover har jeg kurser indenfor fokusering, der er opdaget af Eugene Gendlin.

Som Gendlin sagde; Fokusering var der allerede – jeg opdagede det bare.

Eugene T. Gendlin er ophavsmand til begrebet ”den følte fornemmelse”. Gendlins forskning har inspireret ham til at udvikle en teknik, kaldet fokusering. Som udgangspunkt for at udvikle denne teknik har Gendlin lavet en omfattende forskning. Denne forskning viser, at en klients evne til at realisere en varig positiv ændring i psykoterapi er direkte afhængig af evnen til at mærke en ikke-verbal kropslig følelse af de problemer, der førte dem i terapi. Forskningen viser, at det ikke er så vigtigt hvad klienterne taler om, men mere hvordan de taler om deres problemer. Den egentlige forandring lå i hvad den succesfulde klient gjorde inde i sig selv (Gendlin 1978 s. 4).

Jeg anvender elementer fra fokusering, vejledning og berøring i de terapisessioner, som jeg kalder “kroppens vej”.

Evnen til at lægge mærke til os selv, føle vores kropsfornemmelser, følelser og bevægelser lige nu i det nuværende øjeblik; uden den medierende indflydelse af dømmende tanker. Kropsliggjort selvbevidsthed er skabt af sansninger som varm, snurren, blød, svimmel, kvalmende; samt følelser som glæde, tristhed, truet; og kropsfornemmelser som koordination (eller mangel på samme), mellem arme og ben, mens vi svømmer, eller fornemme vores form og størrelse (tyk eller tynd), og sanse vores placering i forhold til objekter og andre mennesker

(Oversat citat Alan Fogel s. 310).

De måder jeg arbejder ned i kroppen på, er typisk ved at guide mine klienter til at pause tankerne, og være med det der viser sig af sig selv i kroppen. Jeg guider med andre ord mine klienter til at have en nysgerrig og undersøgende tilgang til det de møder i sig selv.

“Klientens indre “terapeut” (hans bevidste jeg) må afholde sig fra en masse viden og formodninger, må afholde sig fra mange interessante fortolkninger og foretrækker i stedet at vente stille og roligt, mens der i et stykke tid ikke kommer meget”

(Oversat citat fra artiklen; The Clients client – the egde of awareness. Eugene Gendlin)

Kropslige processer har deres egne veje de er nødt til at gå, for at vi kan komme mere i kontakt med os selv og være tilstede i nuet. Det er typisk en mere abstrakt process, hvor hvor vi gennem kroppen mærker det, der engang blev spaltet fra, frosset til is eller fortrængt i os. Alle de metoder og tilgange, som jeg anvender i mit møde med klienterne har det tilfælles at de igangsætter, guider og afrunder kropslige processer.