Rosenmetoden og TRE er behandlingsformer, der hører under feltet kropsorienterede terapier. En større og større mængde forskning peger på at kropsterapier er gavnlige i forhold til medicinsk uforklarlige symptomer som somatoform symptomer. Somatoform symptomer er fysiske og/eller psykiske symptomer, der ikke kan findes en lægelig årsag til. Kropsterapier har også en dokumenteret gavnlig effekt på: , PTSD og spiseforstyrrelser.

Den seneste ”state of the art” (Røhricht 2013) indenfor kropsorienterede terapier slår fast at disse terapier generelt er særdeles effektive i forhold til: forstyrrelser/afvigelser i kropsopfattelsen og andre kropsrelaterede psykopatologier. Kropsorienterede terapier er også meget velegnet til at behandle psykiske tilstande, hvor der er begrænset respons på traditionelle samtaleterapier, som somatoform lidelser (medicinsk uforklarlige symptomer), posttraumatisk belastningssyndrom (PTSD) og spise-forstyrrelser (Røhricht 2013). En internationalt anerkendt ekspert i traumer, Bessel van der Kolk, har erklæret, at det næsten er umuligt at behandle traumer effektivt uden at anvende kropsterapier.

Flere kropsterapier anvender berøring og dette kan være en vigtig intervention i skæringspunktet mellem følelsesmæssige processer og kropslige oplevelser. Da berøring både kan skade og gavne er det ekstra vigtigt med klare etiske regler, der overholdes og en professional adfærdskodeks i arbejdet med berøringsterapi (Røhricht 2013).

Set fra et medicinsk perspektiv har forskning i berøringens betydning vist vidtrækkende positive resultater som bl.a.:

Forbedret:

  • søvn
  • immunsystem
  • sociale relationer
  • humøret hos depressive

Og har reduceret:

  • senfølger fra seksuelt misbrug
  • Forhøjet blodtryk
  • Nervøsitet
  • Smerte
  • muskelspændinger

Kilde: Smith el al (1998).

Berøringsterapi i relation til seksuelt misbrugte:

Mange fysiske og psykiske lidelser associeres til dissociation (Price 2007). Seksuelle traumer efterfølges ofte af en afbrudt forbindelse mellem selvet og kroppen, hvilket er en dissociativ mestringsstrategi. Den seksuelt misbrugte beskriver dette som at være ”a walking dead” og at være ”cut off from the neck down” (Price 2007). Forskning vedrørende anvendelse af berøringsterapi til denne målgruppe viser en betydelig reduktion af dissociation. Reduktionen af dissociation har moderat indflydelse på forøget fysisk og psykisk velbefindende og særdeles stor indflydelse på en øget forbindelse til kroppen (Price 2007).